06.Biuletyn 6
Nowy Zarząd Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego