11.Biuletyn 11
Skalno-lodowe myśli alpinistów, taterników i ludzi