12.Biuletyn 12
WYJAZD DO JUGOSŁAWII – Sierpień 1961