09.Biuletyn 3(9)
Klub Wysokogórski musi zająć stanowisko… /Dziennik Polski 25.II.1960/