09.Biuletyn 3(9)
Pierwsze zimowe przejścia drogi Łapińskiego-Paszuchy na Galerii Gankowej