Działalność członków Koła Krakowskiego w Tatrach latem roku 1958
30 kwietnia 2019
0