01.Jednodniówka 1
Działalność członków Koła Krakowskiego w Tatrach latem roku 1958