02.Jednodniówka 2
Działalność członków K.K.K.W. w Tatrach w okresie świąt 25.I. – 7.II.