03.Jednodniówka 3
Zestawienie ciekawych przejść zimowych dokonanych przez taterników krakowskich c.d.