10.Kronika 4(10)
Psychiczne skutki uprawiania wyczynowego taternictwa