Taterniczek 01
Obóz Koła Krakowskiego KW w Dolinie Miętusiej