Taterniczek 03
Kronika obozu KW w zachodnim Kaukazie