Taterniczek 03
Walne zebranie Koła Krakowskiego KW