Taterniczek 04
III Polska, a I Łódzka wyprawa KW w Hindukusz