Taterniczek 06
Niedziela (Opowiadanie atawistyczno-romantyczne)