Taterniczek 06
Uzupełnienia do sprawozdania letniego 1964