Taterniczek 10
Ramy organizacyjne francuskiego alpinizmu