Taterniczek 10
Wspomnienie o Jerzym Wicherkiewiczu