Taterniczek 14
O klubowych wystawach fotograficznych – rozmaicie