Taterniczek 15
Klęska na Phillippie, czyli wspaniały sukces w podnoszeniu ciężarów