Taterniczek 15
Wakhan 1968, wyprawa francuska w Hindukusz Wschodni