Taterniczek 16
Centralny Obóz Sportowy na Słowacji