Taterniczek 17
Sprawozdanie z VI Zawodów Narciarskich Klubu Wysokogórskiego