Taterniczek 17
Wywiady Taterniczka – S. Biel i S. Worwa