Taterniczek 18
Obóz Koła Krakowskiego na Słowacji – lato 1970