Taterniczek 20
Wspomnienie towarzysza ostatniej wspinaczki