Taterniczek 20
Tatrzańskie lato 1972 i zima 1972/1973