Taterniczek 21
Wyprawa Koła Krakowskiego KW Iran – 1973