Taterniczek 22
Akcje ratunkowe w Tatrach Słowackich