Taterniczek 22
Krumkoł – czyli jak polska młódź zdobywała bezingijską „Szestiorkę”