Taterniczek 25
Solowe wspinaczki w Tatrach – Kazalnica