Taterniczek 29
Suplement do przewodnika Skałki Podkrakowskie