Taterniczek 33
Przyrodnicze wartości regionów skałkowych