Taterniczek 34
Lamprechtsofen – przed kolejnym rekordem