Taterniczek 34
O Ardenach belgijskich i holenderskim wspinaniu