Taterniczek 38
Początki eksploracji taternickiej w Tatrach Zachodnich