Taterniczek 39
Jeszcze o początkach eksploracji taternickiej w otoczeniu Wielkiej Świstówki i Raptawickiej Turni