Taterniczek 40
Zawody wspinaczkowe w Polsce w latach 1970.