Co nowego w górach, skale i na www?
09.Biuletyn 3(9)
Kraków, maj 1960

Spis Treści

  • Skończyła się zima… - Jar. 1
  • Na marginesie sezonu zimowego - Kibic 2
  • Klub Wysokogórski musi zająć stanowisko… /Dziennik Polski 25.II.1960/ - Ar. 3
  • Na wschodniej ścianie Mnicha… - M. Jarecki 4
  • Szwajcarska wyprawa na Dhaulagiri 1960 - A.S. 7
  • Pierwsze zimowe przejścia drogi Łapińskiego-Paszuchy na Galerii Gankowej 9
  • Rekonesansowa wyprawa w Hindukusz 9
  • Kilka słów o Hindukuszu - Z. 10
  • Recenzje - EZ. 11
  • Kronika z Myszką - Skunks 11