Co nowego w górach, skale i na www?
Taterniczek 15
Kraków, maj 1969

Spis Treści

 • Od Redakcji 1
 • Brodaci Barbarzyńcy - C.N. Parkinson 1
 • Sezon zimowy w Tatrach - A. Heinrich 2
 • Klęska na Phillippie, czyli wspaniały sukces w podnoszeniu ciężarów - J. Poręba, M. Kata 4
 • Klęska na Szpiku, czyli zimowy obóz wspinaczkowy w Alpach Julijskich - A. Tarnawski 6
 • V Narciarskie Mistrzostwa Klubu Wysokogórskiego, czyli Narciarskie Masowe Zawody Zjazdowe K.W. - Ewa Śledziewska 10
 • Wakhan 1968, wyprawa francuska w Hindukusz Wschodni - Henri Agresti 12
 • Szwajcaria 1968 - Andrzej Heinrich 15
 • Walny Zjazd Delegatów Klubu Wysokogórskiego – 1969 - Ryszard Kozioł 15
 • Himalaje czy Karakorum - Andrzej Heinrich 16
 • Perskie Oko - mr Perkins 17
 • Kącik poezji 19
 • Antyrelaks - Anonim 19
 • Mały kącik filozofii górskiej - R. Łazarski 20
 • Kącik rozrywkowy - R. Łazarski 22
 • Z piśmiennictwa 23
 • O górach wysokich, średnich i całkiem malutkich 23
 • Kronika towarzyska 25
 • Coś z autoreklamy 26
 • Dobrze o alpiniźmie polskim mówili… 26
 • Ogłoszenia, zapowiedzi, komunikaty 28
 • Nowi członkowie redakcji 28
 • Gratulacje i powinszowania 29