Skałki
P5270142-Kopia
29 listopada 2015
0

Włodek Porębski formuje kolejną platformę, maj 2015. Fot. K. Baran