Taterniczek 15
V Narciarskie Mistrzostwa Klubu Wysokogórskiego, czyli Narciarskie Masowe Zawody Zjazdowe K.W.