Taterniczek 15
Walny Zjazd Delegatów Klubu Wysokogórskiego – 1969