Co nowego w górach, skale i na www?
Taterniczek 23
Kraków, czerwiec 1980
Pozycje wyróżnione w spisie treści kolorem czerwonym to teksty, które zostały opracowane w formacie cyfrowym. Całą zawartość numeru 23 naszego aperiodyku możesz przeglądać w formacie PDF, klikając w okno z okładką, znajdujące się pod stopką redakcyjną.

Spis Treści


Okoliczności wydania 23-go numeru są w dużej mierze opisane we Wstępniaczku, do którego cyfrowej wersji link znajduje się w spisie treści. Trochę dodatkowych informacji można też przeczytać w materiale Taterniczka portret własny, zamieszczonym z kolei w numerze 25. Obydwa teksty są też umieszczone w rubryce  O Taterniczku.